Информатика


Компютърен вирус: дефиниция, рискове за компютърна сигурност

Какво се разбира под термина компютърен вирус, какви рискове за сигурността, практически ефекти, ако се изпълняват на компютъра. Определение на компютърен вирусДосега всички знаят, от опит или от...

Компютърно програмиране: какво е, основна дефиниция и структури от данни

Какво се разбира под компютърно програмиране, понятия, които са в основата на правилна организация на данни от програмиста, който трябва да има способността да разработи програма, способна да...

Основни програми за компютър

Избор на програми от съществено значение за персонален компютър, считани за полезни за посрещане на ежедневните нужди на средния потребител на компютъра и достъпни за изтегляне безплатно. Основни...


Top