Фрази на светци


Фрази на Сан Филипо Нери: известни афоризми от писанията

Афоризми, цитати от поговорките, известни фрази на Сан Филипо Нери, католически свещеник от флорентински произход, посветил голяма част от живота си на евангелизацията на Рим, сближавайки много деца...

Фрази за Архангел Михаил: характеристики на защитника

Значение на името, цитати от фрази, съобщени в Библията, отнасящи се до Архангел Михаил, означаващи името, задачи, приписвани му като защитник, покровител и разпределител на смелостта в трудни или...

Фрази на Сан Никола да Толентино: биография, молитви

Кратка биография на живота на св. Никола Толентински, фрази и молитви за душите на чистилището, чудесата и времената, поставени в църквата, посветена на него, днес светилище, където е намерено тялото...

Фрази на папа Йоан Павел II: цитати, известни афоризми

Афоризми, цитати, стихове и известни фрази, с които папа Йоан Павел II покани да не се страхуват и да отворят вратите към любовта на Христос, мислите на папа Войтила към младите хора, думи за брак,...


Top