Библейски псалми


Псалм 76: пълен, коментар

коментар – Псалм 76 е написан след разгрома на асирийската армия, която обсажда Йерусалим, вероятно поради епидемия от холера. Цялата Юдея участва в извинението на хората, които бяха видели 46...

Псалм 62: пълен, коментар

коментар – Авторът на Псалм 62, считан за най-вероятно левит, илюстрира тайната си за това, че е силен пред трудностите и е в мир, който само Бог може да даде на душата му. Обръщайки се насилствено...

Псалм 102: пълен, коментар

коментар – В Псалм 102 авторът казва, че вижда запустяването на Сион и че е направил толкова много врагове заради надеждата си за бъдещото прераждане на Йерусалим. Той е заобиколен от мнозина, които...

Псалм 6: пълен, коментар

коментар – Псалм 6 се представя като молитва по време на много страдания през целия живот, псалмистът признава греховете си, но се надява на безкрайната Божия милост. Псалм 6 пълен[1] На хоровия...

Псалм 20: пълен, коментар

коментар – Под формата на молитва за поздрав за царя, с когото е свързан псалмистът, в Псалм 20 говорим за помощта, която ще дойде от Бога в главата на народа му от небесното му светилище или от...

Псалм 73: пълен, коментар

коментар – В Псалм 73 авторът илюстрира трудностите, срещани в лицето на осъзнаването, че нечестивите и арогантните преминават през период на просперитет, натрупващ богатство, докато вдясно нещата...

Псалм 2: пълен, коментар

коментар – Авторът на Псалм 2, залят с вяра в Бог, изтъква грешките и нагласите на абсурдна борба срещу Бога, проведена от силните на земята и от онези, които ги следват безумно. Псалм 2 пълен[1]...

Псалм 35: пълен, коментар

коментар – Псалм 35 се отваря с призив към Господ да защитава срещу обвинителите срещу невинен пред съд, операция, организирана за унищожаване на неговия морал. Въпреки че реакцията на усещането за...

Псалм 147: пълен, коментар

коментар – В Псалм 147 авторът увещава да възхвалява, като потвърждава, че е добре да пееш похвали на Господ, като възнамерява с това поведение да се обърне към него пълен с вяра и да се почувства...

Псалм 125: пълен, коментар

коментар – В Псалм 125 авторът е сигурен в стабилността на планината Сион, която представлява Йерусалим, в резултат на дадените от Господа обещания, всеки човек, който се уповава на Господа, няма да...


Top